Vacatures in de oecumene

Raad van Kerken in Fryslân

Raadslid namens de RKK in Friesland

Inlichtingen: Fr. Pasveer (secretaris) rvkfryslan@gmail.com

Wurkgroep Tsjeketsjinsten Fryslân

De wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân zorgt in samenwerking met Omrop Fryslân voor de wekelijkse uitzending van een kerkdienst op locatie in de provincie Fryslân. De wurkgroep zoekt naar iemand die hieraan zou willen meewerken vanuit de RK kerktraditie.

Inlichtingen: Fr. Pasveer (secretaris) rvkfryslan@gmail.com