Vacatures in de oecumene

Raad van Kerken in Fryslân

a. Raadslid namens de Doopsgezinde gemeenten in Friesland

Inlichtingen: Fr. Pasveer (secretaris)  rvkfryslan@gmail.com