Solidair Friesland

Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk (KSMA)


Solidair Friesland geeft steun bij 'Geloven op maandag'. Dat betekent dat je geloof handen en voeten kunt geven, samen met de kwetsbare mensen, en samen kunt werken aan een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving. Solidair Friesland geeft daarbij ondersteuning.


Wat doet Solidair Friesland?

Solidair Friesland motiveert, schoolt en ondersteunt vrijwilligers bij hun bijdrage aan de sociale gemeenschap in Fryslân. Met name de afdelingen voor caritas en diaconie worden door Solidair Friesland ondersteund.

De inhoud van het M.A.-werk betreft het sociale domein. De werkterreinen zijn armoedebestrijding, zorg, welzijn, emancipatie, bevordering van participatie, sociale cohesie, duurzaamheid, mondiale solidariteit en vrede.

Elke activiteit komt tot stand door middel van vrijwilligersinzet. En Solidair Friesland maakt geen onderscheid. Het werk is bedoeld voor mensen in kwetsbare situaties, ongeacht hun achtergrond. En alle vrijwilligers zijn welkom.

Wanneer u meer wilt weten kunt u contact opnemen via: info@solidairfriesland.nl


Informatie over 'Solidair Friesland' vindt u op: www.solidairfriesland.nl