Aan alle kerkelijke gemeenten, parochies en scoutinggroepen in Fryslân

Komt u ook het Vredeslicht halen?

Friese Oecumenische Vredeslichtviering

Zaterdag 16 december 2023, 19:00 uur

Sint Franciscusbasiliek, Bolsward

 

 

Geachte heer, mevrouw,
Beste broeders en zusters in Christus,
Beste scouts,

Ieder jaar voor Kerst wordt het Vredeslicht door een kind aangestoken aan de vredesvlam in Bethlehem en door scouts verder verspreid over de hele wereld. Net als voorgaande jaren wil Scouting Jambowa uit Bolsward samen met de Raad van Kerken in Fryslân het Vredeslicht ook verder over Fryslân verspreiden.

Op zaterdagavond 16 december houden we hiervoor de Friese Oecumenische Vredeslichtviering in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward. We willen alle kerkelijke gemeenten, parochies, scoutinggroepen en andere belangstellenden van harte uitnodigen om in deze samenkomst het Vredeslicht op te halen en verder te dragen. Door het licht in de tijd van Kerst aan elkaar door te geven vormen wij zo samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap.

U bent van harte welkom!

Namens Raad van Kerken,

Dominee Theo Menting
Voorzitter Raad van Kerken in Bolsward

Frits Pasveer
Secretaris Raad van Kerken in Fryslân

Namens Scouting Jambowa,

Patrick Janssen
Voorzitter Scouting Jambowa
Ambassadeur Vredeslicht Fryslân

Praktisch:

De oecumenische gebedsdienst/samenkomst is laagdrempelig van opzet en bevat ook typische scouting-kenmerken. Het begint om 19:00 uur in de Sint Franciscusbasiliek van de Zalige Titus Brandsmaparochie, Grote Dijlakker 7 in Bolsward. U dient zelf een stormlamp (of vergelijkbaar) mee te brengen om het Vredeslicht mee te kunnen nemen. Na afloop van de viering die zo’n drie kwartier zal duren is er nog gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Het Vredeslicht is van 17 t/m 31 december beschikbaar voor degenen die niet bij de viering willen of kunnen zijn. Neem hiervoor contact op met Patrick Janssen, vredeslichtambassadeur voor Fryslân via friesland@vredeslicht.nl.

Scouts zijn natuurlijk van harte welkom in hun Scoutfit!
Voorgangers wordt gevraagd in ambtsgewaad mee te lopen in de intochtsprocessie en op het priesterkoor plaats te nemen. Zij melden zich vooraf in de sacristie. Liturgische kleur is paars

Kerkelijke gemeenten en parochies kunnen zich aanmelden via secretariaat@zaligetitusparochie.nl. Scoutinggroepen kunnen zich aanmelden via friesland@vredeslicht.nl