Tsjerketsjinsten Fryslân

In januari 2022 worden de "Tsjerketsjinsten" door Omrop Fryslân uitgezonden vanuit de van ouds Gereformeerde Kerk op De Harkema . De gemeente is sinds twee jaar gastlid bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
In de diensten van januari zullen voorgangers uit verschillende kerken en kerkgenootschappen voorgaan.

2 januari 10.00 uur voorganger: zr. Froukje Wesseling-Schilstra (VEG De Harkema)
m.m.v.

9 januari 10.00 uur voorganger:
ds. Albert Jan Dorst (CGKV Surhuisterveen)

16 januari
10.00 uur voorganger: ds. Inge Landman (PKN De Harkema)

23 januari 10.00 uur voorganger:
ds. Marga Sytsma-van Oeveren (VGKN Boelenslaan)

30 januari 10.00 uur voorganger:
br. Frans van Herwijnen en zr. Froukje Wesseling-Schilstra
(VEG De Harkema)

De herhaling van de diensten is om 12.00 uur.

U kunt aan de voortzetting van deze diensten bijdragen door een gift over
te maken naar het speciale bankrekeningnummer:

IBAN: NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân

Hartelijk dank voor uw bijdrage!