De Raad van Kerken in Friesland

bestaat uit:

Moderamen

 • mw. ds. M. Veen (PKN), voorzitter
 • dhr. F. Pasveer (PKN), secretaris
 • dhr. R. Hooijenga (VEG), penningmeester banknr. NL22INGB0000566686
 • vicaris A. Bultsma (RKK), algemeen lid

Overige Leden

 • dhr. L Foekema (RKK)
 • dhr. S. van der Velde (PKN)
 • envoy J. van der Ven (LdH)
 • ds. W. Bandstra (Bapt.)
 • mw. ds. I. van der Pol (classis Fryslân PKN)
 • mw. E. Huxdorff (Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden)
 • mw. IJ. A. Blüm - de Vries (Remonstrantse Gemeente Leeuwarden)
 • rector W. van der Velde (Oud Katholieke Statie Leeuwarden)

Adviseurs

 • mw. S. Aardema (Friese Poort)
 • dhr. J. Bosman (Solidair Fryslân)
 • dhr. L Bakker (Solidair Fryslân)
 • mw. ds. S. van der Meer (Omrop Fryslân)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst vorm geven aan hun geloof in de God, Jezus Christus en de Heilige Geest die uit hen gaat. De bijbel vormt voor hen de basis en de bron voor bezinning.