De Raad van Kerken in Friesland

bestaat uit:

Moderamen

 • ds. M. Veen (PKN), voorzitter
 • dhr. F. Pasveer (PKN), secretaris
 • dhr. R. Hooijenga (VEG), penningmeester
 • vicaris A. Bultsma (RKK), algemeen lid

Overige Leden

 • dhr. L Foekema (RKK)
 • dhr. S. van der Velde (PKN)
 • envoy J. van der Ven (LdH)
 • ds. W. Bandstra (Bapt.)
 • ds. S. van der Meer (DGK)
 • ds. I. van der Pol (adviseur-afgevaardigde)
 • dhr. J. Bosman (Solidair)
 • dhr. L Bakker (Solidair)
 • ds. W. Bandstra (Omrop Fryslân)
 • ds. H. Hiddink (Kleurrijk Fryslân)
 • mw. S. Aardema (Friese Poort)
 • vacature (vanuit Oud Katholieke Kerk)
 • vacature (vanuit Evangelisch Lutherse Kerken)
 • vacature (vanuit Remonstrantse Gemeenschap)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst vorm geven aan hun geloof in de God, Jezus Christus en de Heilige Geest die uit hen gaat. De bijbel vormt voor hen de basis en de bron voor bezinning.