De Raad van Kerken in Friesland

Secretariaat:

W. de Boer

Telefoon:  0519 293 669

Email:  rvkfryslan@gmail.com 


KvK: 82535744

RSIN: 862509397

ANBI geregistreerd

bestaat uit:

Moderamen

  Overige Leden

Adviseurs

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst vorm geven aan hun geloof in de God, Jezus Christus en de Heilige Geest die uit hen gaat. De bijbel vormt voor hen de basis en de bron voor bezinning.