Raad van Kerken in Fryslân

Financieel overzicht 2020

Ontvangsten Uitgaven
Begroot N.T.O     Realisatie Begroot Realisatie
Bijdr. Prot. Kerk Nederland €  1.760,00 €  1.760,00 €   1.760,00 Secretariaat kosten €      200,00 €         36,34
Bijdr. Rooms Katholieke Kerk €     600,00 €     600,00 Vergaderingen, huur geb., sprekers €      350,00 €       127,00
Bijdr. Doopsgezinde Kerk €       22,00 €       22,00 €         22,00 Reiskosten €      250,00     80,90
Bijdr. Rem. Broederschap €       22,00 €         44,00 FSO concert €      250,00
Bijdr. Leger des Heils €       22,00 €        22,00 €         22,00 Cluster ontmoetingen €      200,00
Bijdr.  4 x Vrije Evang. Gemeenten 88,00 €        44,00 €         44,00 Website hosting €        70,00 €          59,95
Bijdr. Evang. Luth. Gemeente €       22,00 €         22,00 Bloemen, jub afsch. enz. €      100,00 €          28,30
Bijdr. Oud Katholieke Kerk €       22,00 €        22,00 Reservering Kerkendag 2020 €      900,00 €      1000,00
Giften / diversen €        79,47 Bankkosten €      120,00 €         125,81
Bijdragen Tsjerketsjinsten Fryslân €      585,00 Studiedag €      400,00
Bijdragen Jubileum Magazine €   5.000,00 Onvoorzien, giften enz. €      100,00 €          500,00
Reservering Kerkendag 2020 €   1.000,00 Jubileum magazine €       6.543,72
Rente ontvangen 2020 €         2,00 Diversen €               7,50
Tekort: aanvulling uit alg. reserve €     380,00

Totaal €  2.940,00 €   2.470,00 €   8.578,47 Totaal €   2940,00 €       8.509,52

Burgum, april 2021 Balans:
1-1-2020
Ridzerd Hooijenga, penningmeester Saldo betaalrekening ING €       1.850,48
Saldo spaarrekening ING €     10.476,31
€     12.326,79

31-12-2020:
Saldo betaalrekening ING €          919,43
Saldo spaarrekening ING €     11.476,31
Algemene reserve: €     12.395,74

Resultaat 2020 €             68,95

Financieel overzicht 2021

Ontvangsten Uitgaven
Begroot N.T.O     Realisatie Begroot Realisatie
Bijdr. Prot. Kerk Nederland €  1.760,00 €  1.760,00 €   1.760,00 Secretariaat kosten €      200,00 €          611,53
Bijdr. Rooms Katholieke Kerk €     600,00 €     €   1.200,00 Vergaderingen, huur geb., sprekers €      350,00 €            55,00
Bijdr. Doopsgezinde Kerk €       22,00 €       22,00 €         Reiskosten €      250,00  
Bijdr. Rem. Broederschap €       22,00 €         22,00 FSO concert €      250,00
Bijdr. Leger des Heils €       22,00 €        22,00 €         22,00 Cluster ontmoetingen €      200,00
Bijdr.  4 x Vrije Evang. Gemeenten 88,00 €        €         88,00 Website hosting €        70,00 €            69,95
Bijdr. Evang. Luth. Gemeente €       22,00 €         22,00 Bloemen, jub afsch. enz. €      100,00 €        
Bijdr. Oud Katholieke Kerk €       22,00 €        22,00 Reservering Kerkendag 2020 €      900,00 €       1.000,00
Giften / diversen €      360,00 Bankkosten €      120,00 €          134,13
Bijdragen Tsjerketsjinsten Fryslân €   1.051,00 Afdracht Tsjerketsjinsten Fryslân €       €       1.286,00
Onvoorzien, giften enz. €      100,00 €          360,00
Reservering Kerkendag 2020 €   1.000,00 Uitgaven Kerkendag Joure €       1.000,00
Diversen €          7,50 Diversen €               7,50
Tekort: aanvulling uit alg. reserve €     380,00

Totaal €  2.938,00 €   1.826,00 €   5.532,50 Totaal €   2540,00 €       4.524,11

Burgum, februari 2022 Balans:
1-1-2021
Ridzerd Hooijenga, penningmeester Saldo betaalrekening ING €          919,43
Saldo spaarrekening ING €     11.476,31
€     12.395,74

31-12-2021:
Saldo betaalrekening ING €        1.327,82
Saldo spaarrekening ING €      12.076,31
Algemene reserve: €      13.404,13

Resultaat 2021 €         1.008,39

Financieel overzicht 2022

Ontvangsten Uitgaven
Begroot N.T.O     Realisatie Begroot Realisatie
Bijdr. Prot. Kerk Nederland €  1.760,00 €  1.760,00 €   1.760,00 Secretariaat kosten €      200,00 €          362,42
Bijdr. Rooms Katholieke Kerk €     600,00 €     €       600,00 Vergaderingen, huur geb., sprekers €      350,00 €           291,32
Bijdr. Doopsgezinde Kerk €       22,00 €       44,00 €         Reiskosten €      250,00  
Bijdr. Rem. Broederschap €       22,00 €         22,00 Studiedag €      250,00
Bijdr. Leger des Heils €       22,00 €        22,00 €        Cluster ontmoetingen €      200,00
Bijdr.  3 x Vrije Evang. Gemeenten 88,00 €        66,00 €         22,00 Website hosting €        70,00 €            84,95
Bijdr. Evang. Luth. Gemeente €       22,00   22,00 €         Bloemen, jub afsch. enz. €      100,00 €          132,75
Bijdr. Oud Katholieke Kerk €       22,00 €        44,00 Reservering Kerkendag 2025 €      900,00 €          900,00
1) Giften en bijdragen WFT €   2.158,75 Bankkosten €      120,00 €          262,68
Tsjerketsjinsten Fryslân Onvoorzien, giften enz. €      100,00 €         
Reservering Kerkendag 2025 €      900,00 Wolkom - Greengiving €          471,61
Diversen €        48,50 Diversen €             48,50
Tekort: aanvulling uit alg. reserve €     380,00

Totaal €  2.938,00 €   1.958,00 €   5.511,25 Totaal €   2540,00 €       2.554,23

Burgum, februari 2023 Balans per 01-01-2022:
Ridzerd Hooijenga, penningmeester Saldo betaalrekening ING €       1.327,82
Saldo spaarrekening ING €     12.076,31
Toelichting:
1) Bedrag nog gedeeltelijk te verrekenen met WFT €     13.404,13

31-12-2022:
Saldo betaalrekening ING €        4.284,84
Saldo spaarrekening ING €      12.076,31
Algemene reserve: €      16.361,15

Resultaat 2022 €         2.957,02

Financieel overzicht 2023

Ontvangsten Uitgaven
Begroot N.T.O     Realisatie Begroot Realisatie
Bijdr. Prot. Kerk Nederland €  1.760,00 €   1.760,00 Secretariaat kosten €      200,00 €             28,00
Bijdr. Rooms Katholieke Kerk €     600,00 €     600  Vergaderingen, huur geb., sprekers €      350,00 €           588,10
Bijdr. Doopsgezinde Kerk €       22,00         Reiskosten €      250,00      119,89
Bijdr. Rem. Broederschap €       22,00 €         22,00 Studiedag €      250,00
Bijdr. Leger des Heils €       22,00 €        22,00         Cluster ontmoetingen €      200,00
Bijdr.  3 x Vrije Evang. Gemeenten 88,00 €         88,00 Website hosting €        70,00 €            84,95
Bijdr. Evang. Luth. Gemeente €       22,00 €         44,00 Bloemen, jub afsch. enz. €      100,00 €          269,95
Bijdr. Oud Katholieke Kerk €       22,00 €        22,00 Reservering Kerkendag 2025 €      900,00 €          900,00
1) Giften en bijdragen WFT €       503,00 Bankkosten €      120,00 €          322,89
Tsjerketsjinsten Fryslân Onvoorzien, giften enz. €      100,00 €  
Rente   96,42      Bijdrage Sociaal Diaconaalwerk 1.000,00
Reservering Kerkendag 2025 €       900,00 Afgedragen bijdragen WTF €       1.161,65
Diversen Diversen €             43,75
Tekort: aanvulling uit alg. reserve €     380,00

Totaal €  2.938,00 €     644,00 €   3.413,42 Totaal €   2540,00 €       4.519,18

Burgum, februari 2024 Balans per 01-01-2023:
Ridzerd Hooijenga, penningmeester Saldo betaalrekening ING €       4.284,84
Saldo spaarrekening ING €     12.076,31
Toelichting:
Het tekort wordt aangevuld uit de algemene reserve €     16.361,15

31-12-2023:
Saldo betaalrekening ING €        3.082,66
Saldo spaarrekening ING €      12.172,73
Algemene reserve: €      15.255,39

Resultaat 2022 €       -  1.105,76