De Jaarvergadering 2019 met Ruth Peetoom, uitgever bij Friesch Dagblad


Kerkendag 2021 te Joure

Tekenen Intentieverklaring Solidair Friesland, Classis Prot. Kerk Fryslân en de Raad van Kerken in Fryslân op 23 november 2022

Lichtviering in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward

18 december 2022