Evangelisch Lutherse Gemeente

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland


Geschiedenis

De Evangelisch Lutherse Kerk is in feite ontstaan nadat in 1585 Antwerpen door de Spanjaarden was ingenomen.

Veel Lutheranen (volgelingen van Maarten Luther) uit de Zuidelijke-Nederlanden vluchtten toen naar de Republiek

der Zeven Verenigde Nederlanden en stichtten daar samen met een aantal Duitse en Scandinavische Lutheranen in het stedengebied een paar kleine gemeenten. Het ontstaan van de Evangelisch Lutherse Kerk was een feit.

Door het rationalistische denken ontstond er in 1791 een scheuring waarna de Duitse leden de orthodoxe lijn van Duitsland volgden en de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk vormden.


In Nederland ontstond zo onder invloed van het rationalisme de Evangelisch Lutherse Kerk. In 2004 is de

Evangelisch Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland.

De Evangelisch Lutherse theologie is een brede theologie, waarmee uiteindelijk ook een breed scala van thema’s overdacht kan worden. Enkele belangrijke punten uit de Lutherse Theologie zijn: rechtvaardiging door geloof, vrijheid en de twee rijken leer.

Maarten Luther was de eerste die diep is ingegaan op het verschil tussen Wet en Evangelie. Door de bril van ‘wet en evangelie’ las hij de Bijbel. Deze manier van lezen bleek een bevrijdende manier van lezen voor hem te zijn.

Bron: https://nl.wikipedia.org.

Contact

Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden

Nieuwe Oosterstraat 28 - 30, 8911 KN Leeuwarden

tel. 058 – 2121414

E-mail: voorzitter@frieselutheranen.nl


Meer informatie over de Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden

kunt u vinden op de website:

https://www.frieselutheranen.nl