Remonstrantse Gemeenschap


Geloof begint bij jou

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

Voor Remonstranten houdt dat in dat we jouw levenswijsheid en inzichten volstrekt serieus nemen. Ook hechten we aan voortschrijdend inzicht. Je zou dat geestelijke souplesse kunnen noemen. God laat zich niet vangen in woorden, kerken of geloofsbelijdenissen. Dat betekent dat elk spreken over God voorlopig is. Neemt niet weg dat een gesprek over geloof de moeite waard is. Het is zelfs van het grootste belang. Zo voorkomen we dat we zelf blijven hangen in onze eigen aannames. Remonstrantse gemeenten vormen het kloppende hart van het kerkgenootschap. Daar gebeurt het.

Begint geloof dan niet bij God?

Daar verschillen de meningen over. Het is een oude theologische discussie waar geloof precies begint, bij de mens of bij God. In ieder geval zijn Remonstranten voorzichtig om namens God te spreken. Ze willen recht doen aan het persoonlijke karakter van geloven en het individuele spreken over God. In 400 jaar remonstrantse geschiedenis, zijn de Remonstranten als kerkgenootschap slechts drie keer met een geloofsbelijdenis gekomen. Ook willen ze kennis niet uitvlakken in het geloof. We weten dankzij de theologische wetenschap dat de Bijbel mensenwerk is en de kerk is niet onfeilbaar. Remonstranten zullen niet snel beweren dat het christendom het enige ware geloof is. Daar was het Jezus ook niet om te doen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.remonstranten.nl