Kerkgenootschap Leger des Heils

Gods liefde ook voor jou


Het "Kerkgenootschap Leger des Heils" is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. Het methodisme is een stroming die in de achttiende eeuw in de Engelse (Anglicaanse) kerk opkwam en later een eigen kerkgenootschap vormde. Methodisten leggen de nadruk op een persoonlijke beleving van het geloof en willen dat geloof ook laten zien in de wijze waarop ze als christenen leven en andere mensen helpen.

Iedereen is welkom

Iedereen is welkom en iedereen kan een beroep op ons doen. Wij geloven in kansen voor iedereen omdat iedereen ertoe doet. Wij zijn een internationale beweging en actief in meer dan 125 landen over de hele wereld.


Wij geloven in Gods liefde voor iedereen en zetten ons daarom in voor de ander. De Bijbel is onze inspiratie, Jezus Christus ons voorbeeld.

Website: www.legerdesheils.nl