Beloningsbeleid Raad van Kerken in Fryslân

Het beloningsbeleid is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, artikel 3:

Artikel 3 BELONINGSBELEID

1. De bestuursleden van de Raad van Kerken in Fryslân genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden, maar hebben recht op vergoeding van gemaakte reiskosten.
2. De bestuursleden worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
3. De hoogte van de vergoeding van gemaakte reiskosten worden periodiek geactualiseerd
en in de Huishoudelijke Regeling vastgelegd.