Op initiatief van de Raad van Kerken Friesland, is een groot aantal kerken open gedurende de zomermaanden op de zaterdagmiddagen.

Jaarlijks gaan naar schatting 3000 vrijwilligers, en 40.000 geïnteresseerde & enthousiaste bezoekers op Tsjerkepaad.

Sinds mei 2004 wordt in Friesland Tsjerkepaad georganiseerd door de "Stichting Tsjerkepaad".

Deze stichting streeft ernaar dat in de zomerperiode zovéél mogelijk kerken open gesteld worden voor bezinning: Bezichtiging met of zonder georganiseerde activiteiten.


Website: www.tsjerkepaad.nl