Op 31 januari was de laatste Omrop-dienst vanuit Trinitas Heerenveen. In de maand februari is de Krústsjerke van Burgum ‘Tsjerke fan de Moanne’. Er worden twee diensten verzorgd door de Protestantse Gemeente Burgum, er is een katholieke viering en we sluiten af met een dienst in de Vrij Evangelische traditie. In maart zijn we te gast in Drachten e.o. en in april strijken we neer in Nijkleaster in Jorwert.

Als Wurkgroep zijn we blij met het enthousiasme van de ontvangende gemeenten. Men is blij dat er na maanden van ‘nietsdoen’ er weer iets georganiseerd kan worden, ook al blijft de reden dan ook niet leuk. De eerste diensten zullen vanwege de lockdown helemaal zonder gemeenteleden zijn. Daarna hopen we dat we weer mensen in de kerk te kunnen begroeten.

De oproep om financieel bij te dragen in de kosten van deze diensten heeft al flink resultaat gehad. De eerste maanden kunnen we in ieder geval vooruit. Maar ook nu blijven uw bijdragen van harte welkom. Het bankrekeningnummer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân is:

IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.

De Wurkgroep is ook te volgen op Facebook: https://bit.ly/3h2XnKW


14 januari 2021 Omrop-diensten zonder zang

De Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân en Omrop Fryslân hebben besloten om het dringende advies vanuit de landelijke PKN-kerk om de komende vier zondagen niet te zingen in de Omrop-kerkdiensten over te nemen. Het advies van de PKN komt voort uit de grote zorgen die er zijn over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus en daarnaast de situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest. Met dit besluit willen de Wurkgroep en de Omrop hun verantwoordelijkheid nemen én het goede voorbeeld geven. De predikanten van de komende zondagen zijn druk bezig om creatieve alternatieven te bedenken voor de openvallen plekken waar anders gezongen zou worden.