Tsjerketsjinsten Fryslân

In augustus 2022 worden de "Tsjerketsjinsten" door Omrop Fryslân uitgezonden vanuit de kerk van Hardegarijp
'Nieuw Perspectief'
In de diensten van augustus zullen voorgangers uit verschillende kerken en kerkgenootschappen voorgaan.

7 augustus 10.00 uur voorganger: ds. Tjerk Bosscher (Bapt. gemeente Noardburgum)
gezamenlijke dienst van Geref. Kerk Vrijgemaakt, de Bapt. gemeente en de Prot. gemeente
te Noardburgum. Thema: "de verheerlijking op de berg".


14 augustus 10.00 uur voorganger:
ds. Jacolien de Lange (PG Garyp)
thema: "verlossing".

21 augustus
10.00 uur voorganger: ds. Ellen Peersmann (PG Kollum)
dienst PG Hardegarijp

28 augustus 10.00 uur voorganger:
ds. Binne van der Boon
dienst PG van Tytsjerk en Suwâld
thema: "de weg en de waarheid".


De herhaling van de diensten is om 12.00 uur.

U kunt aan de voortzetting van deze diensten bijdragen door een gift over
te maken naar het speciale bankrekeningnummer:

IBAN: NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân

Hartelijk dank voor uw bijdrage!