Friese Doopsgezinde Sociëteit

"FDS" is de afkorting voor de Friese Doopsgezinde Sociëteit. De FDS stelt zich ten doel haar leden te ondersteunen in hun taak ten opzichte van de wereld en elkaar. Zij doet dit al of niet op verzoek van de leden (de Friese Doopsgezinde Gemeenten). De FDS probeert daarin samenbindend te zijn.

Vanuit de FDS worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van de Doopgezinde gemeenten in Friesland. Hieronder vindt u de belangrijkste.

  • Werkgroepen t.w. Vieren, Identiteit en Educatie, Jongeren en PR.

  • Lekenprekers

  • Friestalige voorgangers

  • Ondersteuning verlenen

Meer informatie vindt u op de website: www.fds.doopsgezind.nl