Tsjerketsjinsten Fryslân

Voor het organiseren van de diensten in 2021 is de Wurkgroep 'Tsjerketsjinsten Fryslân' opgericht. De diensten komen iedere maand vanuit een ander kerkgebouw in Fryslân, de 'Tsjerke fan de moanne'. In januari was dat Trinitas in Heerenveen, in februari komen de diensten vanuit de Kruiskerk van Burgum en in maart vanuit 'De Oase' in Drachten.


De Wurkgroep bestaat uit de volgende personen:

Maaike van Dijk Voorzitter

Willem de Boer Secretaris

Jelle de Jong Penningmeester

Frits Pasveer Raad van Kerken Fryslân

Alex Riemersma Stichting Krúspunt

Graddie Meijer Doopsgezinde gemeente Workum-Hindeloopen

Financiële groep

Jelle de Jong Classis Fryslân PKN

Piet Miedema Stichting Krúspunt

Ridzerd Hooijenga Raad van Kerken Fryslân


De uitzendingen op Omrop Fryslân worden zeer gewaardeerd, dat weten we uit de vele reacties die uit binne- en buitenland binnenkomen. Ook dit jaar gaan de uitzendingen door, iedere maand vanuit een andere kerk.

Als u wilt bijdragen in de kosten van deze diensten en wilt meehelpen aan een voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat speciaal hiervoor is geopend. Het bankrekeningnummer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân met leden van de Raad van Kerken Fryslân aangesloten kerkgenootschappen, alsmede de Stifting Krúspunt is:


IBAN: NL15 RABO 0373 7444 71 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties kunt u terecht bij de werkgroep:
Emailadres:
tsjerketsjinstenfrl@gmail.com