Woord voor onderweg

Verwachten .....
Kerst .....
Wat verwacht je ervan dit jaar?
Wat verwacht ik ervan dit jaar?
Maar draai het eens om, begin eens niet bij jezelf maar daar waar het om te doen is; het Kerstkind.
Wat verwacht het Kerstkind dit jaar van mij in een wereld vol onvrede?
Vast en zeker een open hart met oog voor de wachtenden om mij heen.
Want er zijn er die al lang wachten, al lang verwachten.
Wachten op een klein teken van liefde.
Wachten op een vonkje licht.
wachten op een woord van vergeving.
Misschien geeft een open en ontvankelijk hart mij eindelijk oog voor dat waar
het God om te doen is; dat wij mensen tot een ontmoeting zullen komen, tot een
ontmoeting met Hem en met elkaar.

Zal er ooit een dag van vrede
Zal er ooit bevrijding zijn
Voor wie worden doodgezwegen
Levenslang gebroken zijn?

Zie de takken aan de bomen
Waar het jonge groen ontluikt
Tot een stralend nieuwe zomer
Waar de vredesbloesem ruikt

Zie de sterren aan de hemel
Waar het duister van de nacht
Door hun schijnsel wordt verdreven
Tot een nieuwe dag die lacht

Zoals bomen mensen tonen
Dat er kracht tot groeien is
Zal de zoon des mensen komen
Die de boom des levens is

Zoals de sterren mensen melden
Dat de nacht te donker is
Zal een kind ons komen redden
Dat het licht der wereld is.

Moge de advent voor ons een tijd van stilte zijn, een oefening in wachten en
verwachten, een tijd van verlangen en op weg gaan.

Lidy Langendijk