De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst vorm geven aan hun geloof in de God, Jezus Christus en de Heilige Geest die uit hen gaat. De bijbel vormt voor hen de basis en de bron voor bezinning.

UITNODGING JAARVERGADERING RAAD VAN KERKEN FRIESLAND

“KERK, UITGEVER EN HET GOEDE LEVEN”

met drs. Ruth Peetoom

Datum Maandag 8 APRIL 2019

Tijd 19.30 uur – 21.30 uur

Plaats van samenkomst ‘De Oerdracht’

Adres E.A. Borgerstraat 46, 8501 NE Joure

Maandag 8 april a.s. staan er enkele zaken in de Jaarvergadering van de Raad van Kerken Friesland centraal. In de eerste plaats is dat de ‘passie’ voor oecumene in de provincie. De in februari gehouden avonden met plaatselijke Raden en oecumenische platforms gaven de rijkdom en betrokkenheid aan die er leeft. Het is goed om deze verhalen te horen en te ervaren dat de lokale oecumene nog steeds volop wordt beleefd.

In de tweede plaats is het de Kerk in de media. Hoe versterken de media en de Kerk elkaar? Wanneer haalt de Kerk, in voor- of tegenspoed, de voorpagina? Is de Kerk te plaatsen in het ‘Goede leven’?

Volop vragen die ons kunnen bezighouden.

Wij zijn dan ook erg blij dat drs. Ruth Peetoom in ons midden zal zijn om haar visie te geven over het beeld van de uitgever en de Kerk als onderwerp van nieuwsgaring en inhoudelijke achtergrond in 2019 en verder. Geloof en samenleving staan daarbij centraal.

Drs. Ruth Peetoom is sinds 1 maart in dienst van de NDC mediagroep als uitgever van het Friesch Dagblad.

Sinds 2011 was zij partijvoorzitter van het CDA en daarvoor predikant in Utrecht en Groningen.

De avond is open voor een ieder die geïnteresseerd is. Weet u van harte welkom!

Programma

19.00 uur Inloop met koffie en thee

19.30 uur Welkom en liturgische opening

door ds. Margarithe Veen, voorzitter Raad van Kerken Friesland

19.40 uur “Stemmen” van lokale Raden

over de oecumene in de provincie

20.00 uur “Kerk, uitgever en het goede leven”

door drs. Ruth Peetoom, uitgever Friesch Dagblad

20.25 uur Pauze met ruimte voor ontmoeting en gesprek

20.45 uur In gesprek over kerk, het goede leven en oecumene

21.15 uur Afronding en Sluiting

Het is prettig als u laten weten dat u komt.

Dat kan middels het versturen van een berichtje naar frejanpas@outlook.com

De Raad van Kerken in Friesland ondersteunt van harte de campagne Thursdays in Black!

De Wereldraad van Kerken kent sinds een aantal jaar de campagne

‘Thursdays in Black. Towards a world without rape en violence’. Iedere donderdag nodigt de Wereldraad mensen uit in het zwart gekleed te gaan of een button te dragen om solidair op te treden tegen de verwoestende en beschadigende krachten van verkrachting en seksueel geweld tegen vrouwen, kinderen en mannen.

Provinciale Oecumenische Viering “RECHT VOOR OGEN”

Zondag 20 januari 2019 is er een Provinciale Oecumenische Viering in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid. Ieder jaar is deze internationale week van Gebed voor Eenheid in de week van 18-25 januari. Het thema van dit jaar is “Recht voor Ogen” naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Deuteronomium 16: 11-20. Het gaat daarin om het gebed en de roep om recht te doen aan elkaar!

Iedereen is welkom om deze viering met ons meer te vieren deze zondag om 14.30 uur in Buitenpost.

Provinciale Oecumenische Viering “RECHT VOOR OGEN”

Zondag 20 januari 2019

Aanvang: 14.30 uur in de Vrijgemaakte Kerk te Buitenpost

Het thema is dit jaar uitgekozen en voorbereid door christenen in Indonesië. In de provinciale oecumenische viering volgen wij ook in verbondenheid met onze zusters en broeders in Indonesië hun inbreng en opzet van de liturgie.

In het boekje dat uitgegeven is door de Raad van Kerken Nederland staat te lezen dat de Indonesiërs weer uitzien naar dagen waarin mensen in solidariteit kunnen feesten met elkaar. Toch kennen zij ook grote zorg.

“Veel van de economische groei die Indonesië afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd op een systeem van competitie. Dit is in schril contrast met de samenwerking van gotong royong (eenheid in verscheidenheid). Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tussen rijken en armen steeds groter is geworden. Zo kent een land rijk aan voorzieningen de schande van vele mensen die leven in armoede.” https://www.raadvankerken.nl/fman/10435.pdf

De Raad van Kerken Fryslân bereidt deze provinciale oecumenische viering voor met een lokale raad van kerken elders in de provincie. Na Burgum (2017) en Sneek (2018), heeft de Raad de viering nu voorbereid met de interkerkelijke werkgroep te Buitenpost.

Het Gebed om de Eenheid is daarom zondag 20 januari 2019 in de Vrijgemaakte Kerk te Buitenpost, Fonteinkerk, de Achtkant 48.

Aanvang: 14.30 uur.

“Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” (Naar Deuteronomium 16: 14).

Welkom namens de Raad van Kerken Fryslân,

Ds. Margarithe Veen, Voorzitter

Bisschoppelijk vicaris Arjen Bultsma,

Frits Pasveer, Secretaris

Week van Gebed 2019

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Daarnaast is er een gebedskaartje om uit te delen in de viering. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen vanuit de volle breedte van de kerk.

Lees meer...

Gebed bij einde van WO I

Op 11 november 1918 werd om 11.00 uur de wapenstilstand van kracht die al in de vroege ochtend was gesloten om de Eerste Wereldoorlog te beëindigen. De oorlog kostte tussen zestien en twintig miljoen mensen het leven, van wie negen miljoen soldaten. Nog eens het dubbele aantal soldaten werd gewond. Van de aantallen burgerslachtoffers bestaan alleen ruwe schattingen.


In het neutrale Nederland werden in de eerste maanden ongeveer 1 miljoen vluchtelingen opgenomen, vooral uit België, op een bevolking van zes miljoen. De grote verwoestingen werden ons land bespaard. In veel andere landen wordt ‘de Grote Oorlog’ elk jaar herdacht op 11 november: Wapenstilstand-dag. Dit jaar valt deze dag op zondag en hij krijgt bijzondere aandacht, omdat het 100 jaar geleden is dat de wapens zwegen.

Lees meer...

Zie voor de landelijke Raad van Kerken: www.raadvankerken.nl