De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst vorm geven aan hun geloof in de God, Jezus Christus en de Heilige Geest die uit hen gaat. De bijbel vormt voor hen de basis en de bron voor bezinning.

Welkom op de site van

de Raad van Kerken Fryslân

ANBI geregistreerd

Tsjerketsjinsten Fryslân

In oktober 2021 worden de "Tsjerketsjinsten" door Omrop Fryslân uitgezonden vanuit de Hobbe van Baerdttsjerke te Joure.
In de vijf diensten van oktober zullen voorgangers uit verschillende kerken en kerkgenootschappen voorgaan.

3 oktober 10.00 uur voorganger: ds. Peter Ros (Protestantse Gemeente Joure)
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Grietje Dam

10 oktober 10.00 uur voorganger: ds. Cor Nijkamp (Doopsgezinde Gemeente Joure)
m.m.v. Capella@deJouwer o.l.v. Jan Andries Dijkstra

17 oktober 10.00 uur voorganger: Ruurd Walinga (Vrije Evangelische Gemeente 'de Brug')
m.m.v. gospelgroep New Creations

24 oktober 10.00 uur voorgangers: ds. Christien Ferrari-van Schuppen, ds. Cor Nijkamp, Ruurd Walinga en
pastor Annie Schothorst-Vos
m.m.v. Oecumenisch koor o.l.v. Emily Diepeveen
Friese Kerkendag 2021

31 oktober 10.00 uur voorganger: pastor Annie Schothorst-Vos (RK parochie Joure)
m.m.v. RK kerkkoor

U kunt aan de voortzetting van deze diensten bijdragen door een gift over
te maken naar het speciale bankrekeningnummer:

IBAN: NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

5o jaar Raad van Kerken FryslânOp 11 juni 2019 bestond de Raad van Kerken Fryslân officieel 50 jaar. Om dit kenbaar te maken en enige gestalte te geven was er in dat kader gekozen voor een spreiding van activiteiten gedurende het hele jaar 2019.

Maar toch specifiek is er een bescheiden viering geweest op zondag 15 december bij de St. Franciscusbasiliek te Bolsward. Het jubileumprogramma was opgebouwd rondom de presentatie en uitgave van een speciaal magazine met de titel 'Ljocht en Fjoer'.

Bij de presentatie werden twee oud-voorzitters (ds. Diny Stavenga-van der Waals en ds. Corry Nicolay) betrokken en de verschillende vertegenwoordigers van de lidkerken van de huidige Raad.

(tekst uit Jaarverslag Raad van Kerken Fryslân 2019)