Tsjerketsjinsten Fryslân

In mei 2022 worden de "Tsjerketsjinsten" door Omrop Fryslân uitgezonden vanuit de 'Oosterkerk' te Kollum.
In de diensten van mei zullen voorgangers uit verschillende kerken en kerkgenootschappen voorgaan.

1 mei 10.00 uur voorganger: mw. ds. Ellen Peersmann (PG Kollum)
m.m.v. Chr. Brassband Wilhelmina o.l.v. Daan Hoekstra

8 mei 10.00 uur voorganger:
mw. ds. Jolanda Valk (DG Buitenpost)
organist: Gert van der Heide
m.m.v. Kamerkoor Canzone o.l.v. Jaap Meems


15 mei 10
.00 uur voorganger: ds. Reinhart Wollenberg (PG Kollum)
organist: Jan Kroeske
m.m.v. koor Euphonia o.l.v. Klaske Deinum

22 mei 10.00 uur voorganger:
kapitein Jeroen Herben (Leger des Heils Leeuwarden)
m.m.v. muziekkorps Leger des Heils

26 mei 10.00 uur voorganger: ds. Johan Stander (PG Kollum)
organist: Dolf Huizinga
Hemelvaartsdag

29 mei 10.00 uur voorganger: ds. Gerbram Heek (Fonteinkerk Buitenpost)
organist: Freek Steenbergen
m.m.v. Jaap Krol en combo


De herhaling van de diensten is om 12.00 uur.

U kunt aan de voortzetting van deze diensten bijdragen door een gift over
te maken naar het speciale bankrekeningnummer:

IBAN: NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân

Hartelijk dank voor uw bijdrage!