De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst vorm geven aan hun geloof in de God, Jezus Christus en de Heilige Geest die uit hen gaat. De bijbel vormt voor hen de basis en de bron voor bezinning.

Welkom op de site van

de Raad van Kerken Fryslân


210108 RvKFr_Tsjerketsjinsten Fryslân.docx

5o jaar Raad van Kerken FryslânOp 11 juni 2019 bestond de Raad van Kerken Fryslân officieel 50 jaar. Om dit kenbaar te maken en enige gestalte te geven was er in dat kader gekozen voor een spreiding van activiteiten gedurende het hele jaar 2019.

Maar toch specifiek is er een bescheiden viering geweest op zondag 15 december bij de St. Franciscusbasiliek te Bolsward. Het jubileumprogramma was opgebouwd rondom de presentatie en uitgave van een speciaal magazine met de titel 'Ljocht en Fjoer'.

Bij de presentatie werden twee oud-voorzitters (ds. Diny Stavenga-van der Waals en ds. Corry Nicolay) betrokken en de verschillende vertegenwoordigers van de lidkerken van de huidige Raad.

(tekst uit Jaarverslag Raad van Kerken Fryslân 2019)